Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Incorrect key file for table './db8665xdrupal/cache_page.MYI'; try to repair it query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.progresmt.sk/en/node/251' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/en/node/251', '', '3.238.104.143', 1657069753) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1034:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\\"ico\\">\\n <img alt=\\"\\" src=\\"/sites/default/files/cellphone.png\\" style=\\"width: 32px; height: 32px;\\" /></div>\\n<div class=\\"detail\\">\\n<h4>\\n +421 (0) 903 482 572</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 427 934</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 124 125</h4& in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/en/node/251', '', '3.238.104.143', 1657069753) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:321:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>© 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\\n', created = 1657069753, expire = 1657156153, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/en/node/251', '', '3.238.104.143', 165706975 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Merače rýchlosti | PROGRES MT
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/cellphone.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n<h4>\n +421 (0) 903 482 572</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 427 934</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 124 125</h4>\n</div>\n<div class=\"clear\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/mail.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n <a href=\"mailto:progresmt@progresmt.sk\">progresmt@progresmt.sk</a></div>\n', created = 1657069753, expire = 1657156153, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\n', created = 1657069753, expire = 1657156153, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.

Merače rýchlosti

MERAČ RÝCHLOSTI VOZIDIEL PROGRES MT s.r.o.
 
 
Spoločnosť PROGRES TM s.r.o. odporúča Obciam, Mestám, Vyšším územným celkom a iným "oprávneným žiadateľom", využiť aktuálne prebiehajúcu podporu, na získanie nenávratnej finančnej podpory na získanie dotácie 3.000 - 24.000 EURO zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky- merače rýchlosti / nasvietenie priechodov / detské ihriská...
 
 
Výzva na podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky (Výzva č. V PPZ 2016)
 
Merač rýchlosti vozidiel slúži na meranie a zobrazenie rýchlosti vozidiel. Inštalácia sa odporúča na miesta, kde sa často prekračuje povolená rýchlosť. Panel ukladá namerané veličiny do svojej pamäte a je ich možné pomocou Bluetooth načítať do PC.
 
Merač rýchlosti je vyrábaný v 2-číselnom prevedení (zobrazovanie rýchlosti od 5 – 99 km/h) alebo v 3-číselnom prevedení (zobrazovanie rýchlosti od 5 km – 199 km/h).
Merače rýchlosti môžu byť podľa požiadaviek zákazníka doplnené o nápis SPOMAĽ.
Napájanie merača rýchlosti je možné z trvalého zdroja napätia 230V, napájanie z verejného osvetlenia (VO) alebo napájanie zo solárneho setu s akumulátorom.
 
Technické parametre

 • rozmer 350 x 510 x 30 mm (v x š x h) – STANDARD
 • výška číslic 300 mm – STANDARD
 • vysoko svietivé LED diódy, 30 stupňové
 • automatická svietivosť podľa stavu okolia
 • dosah merača rýchlosti vozidiel do 150 m, presnosť, ± 2 km/h
 • druh radaru Doppler, 24.0 GHz, K-Band
 • komunikácia cez Bluetooth, rotačný záznamník na 2500 hod.
 • možnosť zaznamenať maximálnu rýchlosť v hodine, priemernú rýchlosť v hodine, počet áut za hodinu, počet áut pod povolenou rýchlosťou

 
Výhody a prínos

 • zníženie rýchlosti motorových vozidiel na meraných úsekoch
 • vizuálna informácia pre vodiča pri prekročení povolenej rýchlosti
 • zvýšenie bezpečnosti chodcov, cyklistov a iných účastníkov premávky
 • široký výber rôznych druhov a veľkosti meračov rýchlosti (podľa veľkosti merača a veľkosti číslic, podľa počtu zobrazovaných číslic atď.)
 • možnosť doplniť o nápis SPOMAĽ, ktorý svieti pri prekročení rýchlosti
 • automatické nastavenia jasu LED diód podľa intenzity vonkajšieho svetla
 • automatická regulácia stavu napätia akumulátora (batérie)
 • možnosť napájania na trvalý zdroj 230V, verejné osvetlenie (VO), SOLAR

 


Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/en/node/251', '', '3.238.104.143', 1657069753) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:467:\"Table &#039;./db8665xdrupal/sessions&#039; is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = &#039;3.238.104.143&#039;, session = &#039;BtPYlc9KiM0niAqOYG281stiFXWQ8sg9IFeUU4GvNvE_z6t26QawnZkojkxZBOW1gLVAH0wOGILGk5-GcIaq3Y-ILLh8wVzbmKg2FkPNkO0aES6-bnjqwA31wAiyy5d0yx3nHQCxG--2GZpFu6i8JUyNcrGrovb0Nz4wTdk2SXu--up2iPTv_ksM4GKr6RKz&#039;, timestamp = 1657069753 WHERE sid = &#039;ab5e0c561aac43eff8accdc0f2ff3cb8&#039;\";s:5:\"%file\";s:47:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/session.inc\";s:5:\"%line\";i:69 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134