Warning: Can't find record in 'cache' query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache WHERE cid = 'variables' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Incorrect key file for table './db8665xdrupal/cache_page.MYI'; try to repair it query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_page WHERE cid = 'http://www.progresmt.sk/zimna-udrzba' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/zimna-udrzba', '', '3.238.104.143', 1657070348) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:1034:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\\"ico\\">\\n <img alt=\\"\\" src=\\"/sites/default/files/cellphone.png\\" style=\\"width: 32px; height: 32px;\\" /></div>\\n<div class=\\"detail\\">\\n<h4>\\n +421 (0) 903 482 572</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 427 934</h4>\\n<h4>\\n +421 (0) 903 124 125</h4& in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:208:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:25;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/zimna-udrzba', '', '3.238.104.143', 1657070348) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:321:\"Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE cache_filter SET data = '<p>© 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\\n', created = 1657070348, expire = 1657156748, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3'\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/zimna-udrzba', '', '3.238.104.143', 16570703 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134
Zimná údržba | PROGRES MT
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/cellphone.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n<h4>\n +421 (0) 903 482 572</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 427 934</h4>\n<h4>\n +421 (0) 903 124 125</h4>\n</div>\n<div class=\"clear\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"ico\">\n <img alt=\"\" src=\"/sites/default/files/mail.png\" style=\"width: 32px; height: 32px;\" /></div>\n<div class=\"detail\">\n <a href=\"mailto:progresmt@progresmt.sk\">progresmt@progresmt.sk</a></div>\n', created = 1657070348, expire = 1657156748, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:500980c66a5fae0db67c17fee7134cca' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 25.
 • user warning: Table 'cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2011 PROGRES MT s.r.o.</p>\n', created = 1657070348, expire = 1657156748, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:8bb012fa5ff300150ac58d6a7e4ccce3' in /www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc on line 108.

Zimná údržba

V oblasti ZIMNEJ ÚDRŽBY máme zabezpečený plnohodnotný systém poskytovania služieb v tejto oblasti :

 • Strojné odstraňovanie snehu
 • Strojný posyp inertným, alebo chemickým materiálom
 • Odvoz snehu
 • Odstránenie posypových materiálov a depómia, atď.

V tejto sfére sa zameriavame hlavne na firemnú klientelu s cieľom zabezpečovať služby zimnej údržby na konkrétnych objektoch a plochách, kde zákazník vyžaduje každodennú pripravenosť povrchu napr.:

 • Obchodné centrá
 • Firemné areály a sklady
 • Súkromné parkoviská atď.

Hlavnou výhodou poskytovaných služieb je bezplatný dispečing tzn. „NONSTOP“ sledovanie poveternostnej situácie za účelom včasného výjazdu techniky.

Cieľom zimnej údržby – je poskytnúť celú škálu úkonov potrebných pre potláčanie nepriaznivých poveternostných podmienok a to všetko automaticky NONSTOP.
Význam týchto služieb ocenia hlavne zákazníci, ktorí majú v správe objekty určené na predaj tovaru ďalším zákazníkom napr. obchodné reťazce, kde sa vyžaduje mať každý deň plochu dostupnú pre zákazníkov, ktorí si zakúpený tovar môžu pohodlne presunúť do auta po vyčistenom parkovisku.

Čas trvania zmluvného vzťahu – obyčajne sa zimná údržba objednáva na celé zimné obdobie, ktoré je zadefinované v čase od 1.11. do 31.3. každý rok a počas tohto obdobia je sledovanie poveternostnej situácie výlučne v réžii spoločnosti PROGRES MT s.r.o.

Exkluzivita služieb PROGRES MT s.r.o. – zabezpečujeme zimnú údržbu len pre zmluvných zákazníkov, ktorým garantujeme včasný zásah tým, že vyčleníme jeden konkrétny druh techniky iba pre danú plochu.

 Všetky ďalšie objednávky na odstraňovanie kalamitných stavov od iných zákazníkov sú prijímané iba v prípade, že zmluvný zákazník má plochu 100% pripravenú.
V prípade, že sledovanie situácie počasia naznačuje nevhodné podmienky, stroj je povinný byť v pohotovosti aj na niekoľko ďalších nasledovných zásahov počas dňa.

Časový plán preventívnej zimnej údržby – z hľadiska internej logistiky máme vypracovaný časový harmonogram, ktorý je aj zmluvne záväzný a jeho cieľom je jasne definovať čas zahájenia jednotlivých úkonov, aby bola technika na mieste výkonu včas.

Rozoznávame tzv. tri vlny zásahu, ktoré sú členené podľa času na:

 1. Vlna – výkon zahájený, resp. ukončený do 7.00 hod (a skôr)
 2. Vlna – výkon zahájený, resp. ukončený do 10.00 hod
 3. Vlna – výkon zahájený podľa tel. dohody bez viazanosti času ukončenia

Povinnosť vykonávania zimnej údržby resp. odstraňovania snehu vyplýva každému majiteľovi resp. správcovi verejnej plochy, viac vid. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE č. 33 O zimnej údržbe

 Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. vykonáva služby zimnej údržby výlučne za pomoci vlastnej techniky a techniky overených dodávateľov. Na prípadné škody spôsobené pri výkone našich služieb sme riadne poistení počas celej dĺžky trvania obchodného vzťahu. Používame iba overené posypové materiály a rešpektujeme životné prostredie. Pre viac informácii nás kontaktuje!


Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:0:\"\";s:5:\"%file\";s:45:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/cache.inc\";s:5:\"%line\";i:108;}', 3, '', 'http://www.progresmt.sk/zimna-udrzba', '', '3.238.104.143', 1657070348) in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134

Warning: Table './db8665xdrupal/watchdog' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:12:\"user warning\";s:8:\"%message\";s:467:\"Table &#039;./db8665xdrupal/sessions&#039; is marked as crashed and should be repaired\nquery: UPDATE sessions SET uid = 0, cache = 0, hostname = &#039;3.238.104.143&#039;, session = &#039;BtPYlc9KiM0niAqOYG281stiFXWQ8sg9IFeUU4GvNvE_z6t26QawnZkojkxZBOW1gLVAH0wOGILGk5-GcIaq3Y-ILLh8wVzbmKg2FkPNkO0aES6-bnjqwA31wAiyy5d0yx3nHQCxG--2GZpFu6i8JUyNcrGrovb0Nz4wTdk2SXu--up2iPTv_ksM4GKr6RKz&#039;, timestamp = 1657070348 WHERE sid = &#039;37067241c0b2cc8464be53f79849ac40&#039;\";s:5:\"%file\";s:47:\"/www/p/r/u8665/public_html/includes/session.inc\";s:5:\"%line\";i:69 in /www/p/r/u8665/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134