Fotovoltaické panely

Od 01.01.2022 je spoločnosť exkluzívnym predajcom FV panelov vyrábaných na Slovensku, zabezpečujeme predaj, ale aj individuálnu montáž a servis fotovoltických zariadení, prípravu a realizáciu projektov pre firemných a súkromných partnerov.

V rámci realizácie FV systémov zabezpečujeme prehodnotenie rizík na objektoch kde sa FV panely inštalujú, realizujeme úpravu a zmenu jestvujúcich bleskozvodových vedení na dotknutých objektoch s cieľom poskytnutia komplexnej a profesionálnej škály služieb.