Spoločnosť PROGRES MT s.r.o. vznikla v roku 2004, primárne sa od vzniku spoločnosť zaoberala Elektromontážami priemyselného charakteru a inštaláciami v objektoch obchodných centier. Medzi prvé referencie patrili elektromontáže na stavbách ako napr. PSA Peugeot, KIA Žilina a pod.
Aktuálne už ponúkame svojím zákazníkom širokú škálu služieb vysokej kvality založených na dlhoročných skúsenostiach, kde sa zameranie firmy postupne rozširovalo o špecifické strojné návrhy a realizácie, rozvody rôznych médií, programových a hardwarových úprav.
V hutníctve sa zameriavame na projektovanie v 3D prostredí s cieľom implementácie systémov do výrobných procesov priamo u zákazníka, napr. Integráciu rôznych meračov, dopravníkov, bezpečnostných a blokovacích zariadení, kamerových inšpekčných systémov na kontrolu kvality povrchu plechu a pod.
Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s projektovaním a realizáciou technológií osvetlenia a signalizácie pre potreby zvýraznenia chodca na priechode – „Bezpečné priechody“ a cestnú svetelnú signalizáciu. V tejto sfére firma roky investuje do rozvoja daného systému a prispôsobuje ho požiadavkám trhu.
Rozvinutú spoluprácu s mnohými nadnárodnými firmami, s ktorými úzko spolupracujeme pri projektovaní riadiacich a monitorovacích systémov, fotovoltaických zariadení , elektro nabíjacích staníc a pracujeme na neustálom optimalizovaní a vylepšovaní ponúkaných služieb. Pre firemných zákazníkov ponúkame v rámci facilities služieb aplikáciu úsporných opatrení pri regulácii a návrhu osvetlenia a celkového energetického manažmentu.