Bezpečné priechody pre chodcov

Projektovanie a realizácia technológie osvetlenia a signalizácie pre potreby zvýraznenia chodca na priechode. Realizujeme návrh a realizáciu riešení doplnkovej signalizácie v skladových priestoroch. Zaoberáme sa zvyšovaním technickej úrovne tohto produktu s cieľom vybudovať fungujúcu sieť priechodov.
Servisná činnosť dodaných aplikácii – pravidelná profylaktika a servis pre Zmluvných partnerov, ktorí požadujú udržiavanie zariadení v prevádzkovom stave.
I. VARIANT – BASIC
II. VARIANT – STANDARD
III. VARIANT – STANDARD PLUS
IV. VARIANT – TREND
V. VARIANT – TREND PLUS

Konkrétne informácie o produkte „bezpečný priechod“ nájdete na webovej stránke: www.bezpecnypriechod.sk