Dopravné systémy a technológie​

Cestná svetelná signalizácia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich signalizačných zariadení, montáž jednotlivých technológií dopravných riadiacich celkov. Vývoj a výroba systémov riadenia.

Servisná činnosť dodaných aplikácii – pravidelná profylaktika a servis pre Zmluvných partnerov, ktorí požadujú udržiavanie zariadení v prevádzkovom stave.