Elektronabíjacie stanice

Zameriavame sa predovšetkým na výkonnejšie a rýchlejšie nabíjacie stanice, ktoré sú súčasťou siete väčších prevádzkovateľov. Dokážeme zabezpečiť osadenie a napojenie do siete NN rozvodu na strane zákazníka.