Projektovanie riadiacich a monitorovacích systémov​

Kamerové monitorovacie systémy pre účely zabezpečenia premyslených, alebo civilných priestorov.

Návrh, inštalácia a správa riadenia inteligentnej inštalácie v RD a budovách.
Návrh štruktúrovanej počítačovej siete a celková realizácia.