Projektovanie v 3D prostredí

Projekcie a následná Implementácia systémov do výrobných procesov v hutníctve a priemysle, dopravníkové pásy, upravovne vzduchu a rozvody médií, rozvody plynových a tlakových zariadení.
Integrácia kamerových inšpekčných systémov na kontrolu kvality povrchu plechu, papiera a iných metalurgických povrchov. Sme aplikačný partner svetových výrobcov AMETEK, Inc. A ISRA VISION GmbH.